به نام قدرت مطلق
ششمین جلسه از دور پنجاه و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 به نمایندگی  ابن سینا (رباط کریم) با نگهبانی مسافر طالب ،استادی مسافر احمد و دبیری مسافر کاظم با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری روز یکشنبه دوازدهم آبان ماه  98 رأس ساعت17:00آغاز به کار نمود.

همه ما در حال یادگیری هستیم

کسی که برای آموزش در کنکره آمده باشد در حاشیه قرار نمی گیرد.

نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ ازدواج

ما آموزش می بینیم تا به دیگران آموزش دهیم

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ نظم ، انضباط و احترام

مهندس دژاکام: آموزش و تخصص دو مؤلفه مهم برای کمک راهنمایان تازه واردین است

یکشنبه ,دوازدهم آبان ,ماه  98 رأس ,ساعت17 ,گیری روز ,معرکه ,دوازدهم آبان ماه  98 رأس ,یکشنبه دوازدهم آبان ,ماه  98 رأس ساعت17 ,ساعت17 00آغاز ,به کار

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


bankei boxbaad nasimsba worldssites دانلود رایگان 2 اموزش بورس Timothy pikasoarth همسفران آقا Shelly